page_img

Фабрична обиколка

С перфектната СУК и свързания с безопасността механизъм за работа, Hebei FCE е сертифицираната компания със специален сертификат за защитна квалификация на LA, одобрен от Държавната администрация по безопасност на труда. Междувременно нашата компания е получила разнообразни сертификати, като ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и др.

Flat sewing machine

Плоска шевна машина

Flat seaming machine

Плоска шевна машина

Stretch sewing machine - label

Разтегателна шевна машина - етикет

Garment CAD plotter

CAD плотер за облекло

Clothing CAD Plotter - Label

Дрехи CAD плотер - етикет

Clothing CAD Plotter - Software

Облекло CAD Плотер - Софтуер

Open door knob

Копче за отворена врата

Knob Door Machine - Label

Машина за врати на копчето - етикет

Sample room

Примерна стая

Locked stitcher

Заключен шев

Lock machine - label

Машина за заключване - етикет